Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cata de XII SUBIRAT PARENT 2009 – 90 puntos en www.ecatas.com por Joaquín Parra Wine UP

La Cata de XII SUBIRAT PARENT 2009 en www.ecatas.com: http://www.ecatas.com/?action=vinos.ficha&id=804

panel de cata xii subirat parent
la cata en el panel de catas online

XII SUBIRAT PARENT

Show CommentsClose Comments

Leave a comment