Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

La cata de VALSERRANO GRAN RESERVA 2003 – 89.23 Puntos en www.ecatas.com por Joaquín Parra

La ficha de cata de VALSERRANO GRAN RESERVA 2003 en www.ecatas.com: http://www.ecatas.com/?action=vinos.ficha&id=678

VALSERRANO GRAN RESERVA
la cata en el panel de catas online

FOTO VALSERRANO GRAN RESERVA 2003

Show CommentsClose Comments

Leave a comment