Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cata de CYAN Reserva 2003 – 88.46 puntos en www.ecatas.com por Joaquín Parra

La ficha de Cata de CYAN Reserva 2003  www.ecatas.com por Joaquín Parra: http://www.ecatas.com/?action=vinos.ficha&id=737

CYAN - PANEL CATA
la cata en el panel de catas online

Show CommentsClose Comments

Leave a comment