Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cata Pielago 2007 – 91.38 puntos www.ecatas.com por Joaquín Parra

http://www.ecatas.com/?action=vinos.ficha&id=644

Catado para www.ecatas.com por Joaquin Parra

imagen de la cata en el panel de cata online
imagen de la cata en el panel de cata online

jimenez-landi-pielago-2007

Show CommentsClose Comments

Leave a comment