Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cata Hipperia 2005 – 93.23puntos www.ecatas.com por Joaquin Parra

http://www.ecatas.com/?action=vinos.ficha&id=641

Catado por Joaquin Parra para www.ecatas.com

imagen del la cata en el panel de cata
imagen del la cata en el panel de cata

hipperia

Show CommentsClose Comments

Leave a comment